NGÔN NGỮ

Tiếng Anh
Trung Quốc (繁體字 hình)
Trung Quốc (ký tự đơn giản hóa)
Hàn Quốc
Thái Lan
Việt Nam
Indonesia

Dịch vụ hội viên trang web

Thành viên trang web, hướng dẫn giải trí tsuruya cửa hàng, Cửa hàng, sản phẩm và chiến dịch thông tin trực tuyến, chẳng hạn như trong "email tin tức" sẽ cung cấp.
Hơn nữa, các thành viên của tsuruya-San (Hiệp hội các nước ngoài tsuruya-San, Tsuruya thẻ) mùa giải trong mỗi trang có thông tin hữu ích Hiển thị.
Tsuruya-San Web thành viên đăng ký là cần thiết để sử dụng các

Thông báo

Thông tin cửa hàng

  • Thời trang
  • Phong cách sống
  • Thực phẩm & nhà hàng
  • Thực phẩm & nhà hàng
  • Xem thông tin

SNS tsuruya-San

  • Facebook
  • Twitter
đầu trang

Thực đơn