◆Cuối năm, sẽ được mở ra.

◆"Thông báo 0/2018 Hokkaido BM rung đông đất hộp tiền cứu trợ thiên tai

◆Do tắc nghẽn giao thông, giao thông công cộng và bãi đậu xe quan hệ đối tác hợp tác.

◆Xin lưu ý rằng tên "tsuruya-San" và "tsuruya-San ông Diwan" để nói về gian lận thẻ

◆Click vào đây cho một vệ tinh thông tin sự kiện âm nhạc Studio

Thông báo về 2018.11.03 deer Bắc mè dầu bộ sưu tập sản phẩm

2018.10.01 7/2018 báo về cảm ơn bạn đã quyên góp mưa (Tây Nhật bản nặng) và các khoản đóng góp

Thông báo về các phiên bản của 2018.03.01 4/1/2018 với vận chuyển tỷ giá

●Thông báo này có sẵn tại đây.

★"Tsuruya-La La La!" phát lại âm thanh click vào đây